Támogatást keres albérlethez? Bemutatjuk az állami lakhatási támogatást

A cikket eddig megtekintette 8 olvasó - 2020-05-30

A lakhatás emberi alapjog, és ráadásul még támogatás is igényelhető hozzá! Kevesen tudják, ám egyaránt igénybe vehetik azok, akik messze dolgoznak az állandó lakhelyüktől, sőt bizonyos feltételekkel azok is, akik állást keresnek.

A következőkben ezért bemutatjuk, hogy ki és milyen feltételekkel jogosult állami lakhatási támogatást igénybe venni és miért is előnyös szerződéssel, számlás albérletet kivenni.

Az állami lakhatási támogatás több esetben is járhat

Attól, hogy valaki álláskereső, még nem jogosult önmagában lakhatási támogatásra, viszont akkor már igen, ha megfelel a hat feltétel mindegyikének a 39/1998. (III.4.) Korm. rendelet 4-7 §-a, 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról alapján:

1.       akit legalább egy hónapja álláskeresőként tartanak nyilván, és a kérelmet a foglalkoztatás megkezdését megelőzően nyújtotta be,

2.       aki, olyan legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejű munkaviszonyt létesít, amely esetében az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 60 km-re van egymástól,

3.       aki nem rendelkezik lakóingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t,

4.       aki más foglalkoztatóval létesít munkaviszonyt, mint akivel utoljára munkaviszonyban állt, kivéve, ha a létesítendő munkaviszonyban a munkavégzés helye eltér az utolsó munkaviszony munkavégzési helyétől,

5.       lakhatását a munkavégzés helyén, vagy a 3. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő településen bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani, és

6.       aki nem részesül a kérelem időpontjában más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban.

Lakhatási támogatást, hasonló feltételekkel, az is igénybe vehet, aki az igényléskor a munkaviszony létesítése előtti napon álláskeresőnek számított, továbbá pályakezdő álláskeresőnek is nyújtható.

Fontos azonban odafigyelni arra, hogy a lakhatási támogatásra való jogosultságot havonta kell igazolni, legfeljebb egy évre jár, és akkor, ha:

·         a munkaviszonya rendszeres jövedelmet biztosít,

·         érvényes munkaszerződéssel vagy kinevezéssel igazolja a foglalkoztatás létrejöttét, amely tartalmazza a munkavégzés helyét is,

·         bérleti szerződéssel igazolja a legalább a támogatás időtartamának felére létesített bérleti jogviszonya fennállását, és

·         rendszeres havi bruttó munkabére nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 300 százalékát.

Az állami lakhatási támogatás mértéke kimagasló, akár 200 ezer forint is lehet!

A törvényi előírások szerint elég jelentős támogatás igényelhető, ugyanakkor a támogatás folyósításának időtartama legfeljebb tizenkét hónap – ám ez megújítható, a kérelem ismételt beadásával.

A törvény értelmében a támogatás mértéke az alábbiak szerint alakul, havonta:

·         a támogatás mértéke nem haladhatja meg a 100 ezer Ft-ot, kivéve, ha az ingatlant igénybe vevő közeli hozzátartozók közül legalább ketten megfelelnek a támogatás feltételeinek, mert akkor

·         a támogatás mértéke nem haladhatja meg a 150 ezer Ft-ot, viszont, ha az ingatlant 3 vagy több olyan személy veszi igénybe, aki a támogatás feltételeinek megfelel, akkor

·         a támogatás mértéke nem haladhatja meg a 200 ezer Ft-ot.

Csak érvényes bérleti szerződéssel és számlával vehető igénybe a lakhatási támogatás

A legfontosabb feltétel egyike a támogatás igénybe vételéhez tehát az, hogy mindenképpen legyen szerződés a bérlésről és számlával is igazolja az albérlő, hogy bérli a lakást!

Nézzen tehát körbe az alberletbudapest.hu kiadó lakás kínálatában, mert az itt bérelt lakás után, ha az egyéb törvényi feltételeknek megfelel, igénybe veheti a lakhatási támogatást, így egészen kedvező összegért lakhat kiváló, felújított és bebútorozott albérletben!

Hozzászólások

hozzászólás érkezett eddig